دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-1- ارزیابی روش‌های کلاسه‌بندی

ارزیابی روش‌های کلاسه‌بندی با معیارهای زیر انجام می‌پذیرد]12[

  • میزان دقت[1] در پیشگویی، ازجمله معیارهای ارزیابی روش‌های مذکور در کلاسه‌بندی می‌باشد که میزان قابلیت و توانایی یک مدل را در پیشگویی صحیح برچسب یک کلاس، مشخص می‌کند.
  • سرعت[2] و توسعه‌پذیری، از نظر زمانی که برای ایجاد یک مدل و زمان استفاده از آن مدل لازم می‌باشد، از معیارهای دیگر ارزیابی روش در کلاسه‌بندی می‌باشد.
  • قوی بودن[3] معیار مهمی است که میزان توانایی یک مدل را در برخورد با نویز و مقادیر حذف شده تعیین می‌کند.
  • توسعه‌پذیری[4] معیار دیگری است که ازنقطه‌نظر میزان کارایی در بانک‌های اطلاعاتی بزرگ و نه داده‌های مقیم در حافظه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • قابل تفسیر بودن[5]، یعنی میزان و سطح درک ایجادشده توسط مدل از دیگر مواردی است که می‌بایست در بررسی روش‌های کلاسه‌بندی در نظر گرفت.

از میان روش‌های مختلف ارزیابی کارایی الگوریتم‌های کلاسه‌بندی، در این تحقیق از روش 10 Folds Cross Validation استفاده شده است.

[1] Accuracy

[2] Speed

[3] Robustness

[4] Scalability

[5] Interpretability

 کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر  

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک