پایان نامه ارشد : نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM)

عنوان پایان نامه :نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت  یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : اطلاعات ، علاوه بر اثر روی طبیعت کارو محیط کار، نحوه رقابت سازمانها را هم تغییرداده است . IT موجب توسعه ادامه مطلب…

دانلود کارشناسی ارشد : تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت

عنوان پایان نامه :نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت  یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : تلفن وسایرتماسهای مستقیم انواع کتابها وانتشارات ملاقاتها وگردهمایی ها تماسهای شخصی   جدول شماره (3-2) انواع مختلف کسب اطلاعات ،از ساده ادامه مطلب…

پروژه با موضوع کتابخانه الکترونیکی

چکیده با توجه به اینکه برآورده کردن تمامی نیازهای مشتریان کتاب در یک کتابخانه کار دشواری است و به علاوه انبار کردن کتاب ها در طبقه هاو موضوعات مختلف هر یک نیازمند لیستی از اسنادو شماره های دستی و در نتیجه بایگانی کردن هر یک از این دسته ها به ادامه مطلب…